Licence Creative Commons

Jak zmařit sčítání poddaných

26. 11. 2010
EDIT 11.03.2011: Zkonzultováno s vysvětlivkami ČSÚ. Další workaroundy zůstávají - viz dole.
EDIT 24.3.2011: K ÚS míří stížnost proti sčítání lidu

Jak bylo krásně vysvětleno mnohými (OC, Rothbardem a - nejlépe ze všech - Lubošem Zálomem) vč. samotného Českého Statistického Úřadu ("[stát by musel] nepřesně následně rozhodovat o řadě oblastí našeho života"), drzá invaze do soukromí, zvaná "sčítání lidu 2011" slouží pouze k tomu, aby mohl sociálně-inženýrský stát "lépe" plánovat životy svým poddaným/otrokům. Jelikož se necítím být otrokem ani poddaným, naprosto jim nemíním pomáhat v plánování mého života ani šmírování - život si dokáži plánovat sám a šmíráky nesnáším.
Krom toho je historie plná případů zneužití takto podrobných sčítání k masovému vraždění či zotročování obyvatel: kromě Gestapa, jež si předem zjistilo všechny Židy v Německu právě podle archů ze sčítání má podobně smutnou historii i sčítání lidu v této zemi:

bilymuz.wordpress.com"Údaje zjištěné při hromadných sčítání byly v minulosti mnohokrát použity pro perzekvování obyvatelstva ze strany státu. Za první republiky se ovce také pravidelně sčítávaly, samozřejmě na sebe stejně jako teď musely napráskat všechno včetně důvěrných údajů. Údaje pak předal po 15. 3. 1939 nějaký ministr Vavrečka Gestapu a poté už stačilo jít po lidech na jisto. Všichni se divili, jak je možné že o nich všechno ví. Podobně byly archy zneužity po válce bolševiky, kteří tak měli v rukou (později prováděli bolševici stejně jako dnes svá sčítání každých 10 let) přehled o majetkových poměrech všech lidí a tak šlo znárodňování, kradení, zavírání kulaků a vypočítávání 'milionářských daní' jako po másle. I v tomto případě platí ve vztahu k státu, že cokoli řeknete, může a bude použito proti vám"
Koneckonců se dá ohlédnout i dále - ČSÚ se ohání historickými sčítáními (autoritářských režimů, jež sloužila pro výběry daní - a ani ty nechtěly znát tolik informací, jako ČSÚ), takže se podívejme do Bible. Z čehopak asi vycházel Herodes, když nařídil masovou vraždu všech nemluvňátek mladších dvou let? Kdepak získal údaje o jejich věku? Aha, ono se předtím sčítalo.

Ale vždyť mají být formuláře anonymizované, no ne? "Jen pro statistické účely". Ale kdepak - ČSÚ totiž lže: anonymizuje pouze "na oko", aby informace vzápětí zase propojil a dostal o vás kompletní obraz. Mimo to jsou na internetu svědectví (neznámé důvěryhodnosti) lidí tvrdících, že jim byly podle formulářů ze sčítání vyměřeny dodatečné poplatky, přičemž oněch sčítacích formulářů měly být plné šanony. Tak jako tak je zde tisíc a jeden způsob zneužití sčítání - a je tedy přinejmenším poněkud masochistické jej chtít vyplnit a dát tak vrchnosti bič sám proti sobě.

Jako každá feudální autorita ale i ČSÚ, resp. "Stát" vymáhá konformitu se svými vlezlými požadavky za pomocí násilí - a to sice pohrůžkou megalomanskou desetitisícovou pokutou (stojí za pozornost, že ochranu svého soukromí "Stát" hodnotí jako zločin o společenské nebezpečnosti ekvivalentní např. překročení rychlosti o více jak 50 kmph či jízdě na dálnici v protisměru). Ovšem pozor, oněch 10 000 není nutně pokuta - může to být prezentováno i jako "správní poplatek za to, že za vás formuláře vyplní úředník z jiných databází".
Tím ale "Stát" nanejvýš jasně dokazuje, že velkou část údajů již má, umí si je propojit a také to dělá.
Jaký má potom ale sčítání důvod? Jsou prakticky dva možné:
1) Buzerace občanů podle kréda "když jim ohneme hřbety tisíckrát, zotročíme si je"
2) "Potřeba" kamarádů-co-spolu-mluví pro utracení dvou a půl miliard korun. V situaci, kdy je "málo peněz" a levičáci Kalousek s Nečasem plánují zvýšit DPH na nejvyšší v Evropě.

Touto pokutou je nicméně vynucována pouze povinnost odevzdat formuláře (§7.1b) které budou vyplněny řádně a správně (§7.7). Co se s formulářem stane poté již ale není váš problém, stejně jako není nikde definováno, co znamená "řádně a správně". Výklad ČSÚ se nese v tom smyslu, že "řádně == čitelně a podle šablony", kdežto "správně == ne-lživé údaje"

Vzpomněl jsem si na onen starý vtip na téma "muži v balónu radí helpline microsoftu" ("-Můžete mi poradit, kde jsem? -V balónu") a došel k závěru, že by se celá záležitost dala vyplnit sice zcela pravdivě, ale dokonale neužitečně. A jal se koumat, jak na to.

Z domovního listu (vyplňují jen oficielní správci domů či majitelé) se moc nevykecáte. Můžete pouze použít hexadecimální zápis ASCII tam, kde to jde (viz Seznam osob o něco níže) a vyplnit bod "6.počet podlaží" jako ">0" (zákon to nezakazuje a do těch dvou políček se to vejde).

osobní list:
7.bydliště matky: definují vysvětlivky jako "první bydliště, kde sčítaná osoba žila hned po narození". Ergo odpovídáte okres-náležící do množiny okresů v ČR; obec: některá náležící do ČR
10.mateřský jazyk: "Jako mateřský jazyk se uvede jazyk, kterým se sčítanou osobou v dětství hovořila matka" - "šišlání" nebo něco podobného je správnou odpovědí. S trochou drzosti by se dalo odpovědět i "červený", protože skrze červený jazyk ona matka mluvila, že.
14.obor vzdělání: "všeobecné", popř. "matematické" (protože matematiku někdy využíváte v zaměstnání; stejně tak by šlo i "informatika")
18.zaměstnání: vysvětlivky požadují "konkrétní, vykonávanou činnost". "Dívání se", "mluvení", "psaní na počítači" - všechny tyto jsou validní odpovědi.
20.odvětví činnosti: dáno výčtem, nenechává moc možností. Pro všechny kancelářské krysy/back-office by šlo "administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání."
21.místo pracoviště: jako otázka 7.; čp. >0 (resp. 1010b); ulice: "některá v dané obci"
22.dopravní prostředek: jiný - copak jste ještě nikdy kousek cesty neskákali po jedné noze (např. po ukopnutí si palce)? Navíc pouze tato odpověď zahrnuje i auta (která stát nenávidí a tak je ani nedává jako možnou volbu - zatímco MHD má hned 2 položky. Auta se totiž nedají centrálně plánovat a řídit. Zatím.)
23.doba trvání dojížďky: podle vysvětlivek "trvání jedné obvyklé cesty". V zimě je naprosto obvyklých >90minut, takže je volba nasnadě.
24.frekvence dojíždění - ačkoli by bylo fakticky správné "jinak" (protože opravdu nepracujeme "denně", tj. včetně weekendů), vysvětlivky se proti doslovnému výkladu pojišťují. Takže "denně".

bytový list:
4.počet a velikost místností bytu: vše >0 (vysvětlivky vyžadují pouze "zaokrouhlení na celé číslo")
8.teplá voda: nalijte do vany či sprchového koutu jednu rychlovarnou konvici ohřáté vody a rázem se kvalifikujete na odpověď "Jiný nebo kombinovaný zdroj" podle vysvětlivek.
9.způsob vytápění: můžete zkusit "jiný", protože se zahříváte hlavně bioteplem. Jinak byste museli vytápět na nějakých 37°C, no ne? Vysvětlivky ale definují "ústřední topení" jako "zdroj tepla v samostatné místnosti", takže spíše smůla.
10. Skrze bioteplo ovšem můžete bez výčitek odpovědět "jiná" u otázky číslo 10. Ó, jak jste ekologičtí!
12. záchod - těsně před rozhodným okamžikem zavřete přívod vody do splachovače, dlouze spláchněte a viola - máte "záchod bez splachování". Tuto volbu ovšem využijete pouze tehdy, pokud za vás ČSÚ sanitární zařízení nepředvyplnil.
13.osobní počítač - pokud máte na počítači povolenu službu sdílení souborů, není to počítač "osobní", nýbrž "server" (nevěříte? start>spustit>services.msc a najděte si stav služby jménem "server" - bude spuštěná). Vysvětlivka pak říká, že "Osobní počítač, který je umístěn v bytě, ale je využíván výlučně jako pracovní pomůcka pro výkon zaměstnání, se nepovažuje za vybavení domácnosti" - takže se zamyslete nad tím, zda náhodou není vše, co na počítači děláte "práce". Rozvoj osobnosti, získávání informací - není to průběžné vzdělávání? Nu a konečně, pokud jste převelice čestní a doslovní, vždycky můžete na těch pár minut rozhodného okamžiku počítač vynést za dveře, do kufru auta či ho - v případě notebooku - vzít na procházku. "Osobní počítač" tedy tak jako tak rozhodně nemáte. Tato otázka je přitom stěžejní, protože podle ní "Stát" plánuje převod občanů na elektronickou agentu a'lá "všechny občanky jsou OpenCard" a povinné datové schránky - vizte Srbsko, kde se zákon o čipových občankách s otisky prstů a dalšími informacemi podařilo zrušit až masivní kampaní občanů.
Prerekvizitou k takovému e-humusu je ovšem dostatečná procentuelní penetrace počítačů s internetem, takže je snad nasnadě, že není moudré se svým silikonovým miláčkem chlubit (pokud by vám nebylo jasné, co je na čipových občankách špatného, přečtěte si související blag o
kontrole občanů skrze čipové systémy).

Seznam osob:
101~995: všichni jsou "sourozenec". Vícero věr umožňuje koncept "sourozence ve víře" - a aby ouřada mohl dokázat, že dotyčná osoba není můj sourozenec ve víře, musel by dokázat neexistenci daného Boha/boha/bohů. Nebo to, že v Něj/něj/ně nevěřím. Nebo to, že se jedná o špatný teologický výklad. Pokud zároveň neuvedete víru (což nemusíte, kolonka pro "víru", stejně jako pro "národnost" je dobrovolná), bude to mít dost těžké, chlapec.
Jména se v bináru nevejdou, takže je vyplňte hexadecimálním zkráceným zápisem jejich ASCII kódů - k tomu použijte konvertor ASCII písmen do hexa. Procenta z výsledku odstraňte - "Jan Novák" tak bude "4A616E204E6F76E16Bh". To "h" na konci nezapomeňte - tím říkáte, že se jedná o hexadecimální zápis, což je nutné pro to, aby byl údaj de iure "správný".

Je to vyplněno řádně, tj. řádným způsobem (čitelně a podle šablony)? Je. Je to vyplněno správně (tj. jsou uvedená data pravdivá)? Nepochybně ano. Nelíbí? Není můj problém a případné námitky byrokratů rozcupuje libovolný právník.

Delegování odpovědnosti

Dále je zde ještě ten detail, že můžete vyplnění formulářů delegovat na jakéhokoli "člena domácnosti" (§13.3). Členem domácnosti se ovšem rozumí i jakákoli návštěva, která bude přítomna k datu rozhodného okamžiku. Takže si pozvěte strýčka (či kamaráda) z Ameriky či Ruska (pro vyšší level) či jen odvedle (pro pouhou bonusovou vrstvu zabezpečení proti pokutě), dejte mu vyplnit formulář jak je jen libo a počkejte si na námitky úřadu.
Proti pokutě jste sice teoreticky zajištěni tím, že jste naplnili zákon (vyplněním řádně a správně) - nicméně ouřadové jak známo zákony překrucují, takže je záhodno se s nimi vůbec nemuset hádat. Pokud se tedy nechtějí nechat odpálkovat, jednoduše využijte Ústavou daného práva nevypovídat proti sobě či osobě, jejíž újmu byste mohli cítit jako sobě vlastní (tj. proti návštěvě vyplnivší formulář) a jste v klidu - formulář vyplňovala návštěva, ona je i zodpovědná a úřad přitom neví, o koho šlo. Áno, jedná se o jistou analogii se zprofanovanou "osobou blízkou"
Pokud chcete hrát výše, je potřeba onen příbuzný či kamarád ze zahraničí (optimálně mimo EU). Toho úřadu bonznete, načež ho úřad vyzve k tzv. "podání vysvětlení". Cizinec přijede, "podá vysvětlení" - a vzápětí ouřadům naúčtuje řekněme 20 000 Kč za cestu z místa svého trvalého bydliště. Cestovní náklady na podání vysvětlení totiž hradí úřad jakožto ten, kdo cizince donutil se k němu dopravit.
S takovouto je ono pruzení občanů přejde.

Alternativy

Pokud se vám žádná z výše uvedených alternativ nelíbí, pořád ještě zbývá pár malých sabotáží. Některé z nich jsou pofidérní, jiné zase neuškodí sčítání jako takovému, jen nakrknou Systém. Pokud máte další, klidně se ozvěte.
Ale vždy buďte tak laskavi a sabotujte s úsměvem: jak sčítací komisaři, tak úředníci jsou jen lidé a není ve vaše zájmu si je znepřátelit (aby to příště vzali ještě tvrději). Koneckonců to není ani pěkné z univerzálního, lidského hlediska - a do třetice, už frustrát Heydrich nás označil za "smějící se bestie". Dostojme tedy svému jménu a zasabotujme celou akci s humorem a na úrovni, dámy a pánové. Žádný zákon není neprůstřelný - a každý třetí občan bude téměř jistě chytřejší, než zákonodárci. Což v důsledku znamená, že vymyslí kličku okolo zákona a vysvětlivek - stačí si oboje přečíst (vyvěšeno na stránkách Sčítání). Že nechcete porušovat zákony? Já také ne - ale pokud mne někdo vydíráním a vyhrožováním tlačí do něčeho, co je proti mému zájmu i všem vyznávaným zásadám, takový amorální zákon odmítám uznávat jako morální normu.
Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.