cover72>úvahy>/Z diskuse/ - kolektivismus versus individualismus 


Nálepky

Psychologie války

Vznik nacionalismu

Zakazovači a bazény

Lovci čarodějnic

PR manipulátory

Nulová tolerance?

Plíživost totalit

Definice pravice&levic

Nebezpečné věci

Demokratičtí pokrytci

Negativa facebooku

Iluze racionality

Duševní vlastnictví

Znalci správna

Základní principy

Robinhoodismus

Škodí internet?

Zákaz hotovosti

Hnus kolektivismu

Zelené vraždění

Nevoluce

Až se k nám právo...

Socialní inženýři

Kolektivní rasismus

Nebezpečí aktivismu

Letní čas? Zlo.

Mlácení rasismem

Neviditelná ruka trhu

Licence Creative Commons

/Z diskuse/ - kolektivismus versus individualismus

20. 02. 2011

V jedné diskusi jsem zformuloval základní boj dvou v západním světě dnes nejvýznamnějších ideologií: individualismu a kolektivismu. A jelikož se mi můj příspěvek docela líbil, uložil jsem si ho - mírně upravený - i na blag.

Když jdete trochu do hloubky, nakonec to - jako ostatně vždy - skončí u onoho prastarého souboje "individualismus versus kolektivismus".
Individualismus říká, že každý jedinec má tři přirozená práva - právo na život, osobnost a vlastnictví (osobnost je rozvedením života a vlastnictví rozvedením osobnosti), přičemž svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda jiného. Kolektivismus říká, že jedinec nemá žádná práva - je nepodstatným kolečkem v mašinérii celku (kolektivu), přičemž jeho život, svoboda i práva jsou zeshora a násilím řízeny tak, aby přinášel co největší užitek kolektivu. O tom, co to prakticky znamená pak rozhoduje osvícený diktátor či klika.

Problém kolektivismu spočívá v jeho neskonalé pýše: de facto počítá s tím, že jsou lidé nesvéprávní idioti, které musí nějaký génius (stát-rodič) vést za ručičku. Říká, že několik jedinců je schopných účinně a efektivně vést celý svět. Což je očividně nesmysl - jak píše Mach někde jinde, "EU je založená na předpokladu, že centrální Komise v Bruselu ví lépe než miliony jednotlivců, co je pro ně dobré. To by mohlo teoreticky platit, kdyby byla komise nadána božskou inteligencí. Obávám se, že tomu tak není."

Odskok stranou: jádrem kolektivismu je de facto tvrzení, že "účel světí prostředky" (účelem je "blaho kolektivu" a prostředkem může být cokoli - od "solidárních" daní až po vyvraždění "přebytečných" postižených, jak to předvedli němečtí národní socialisté). Je tedy z principu teorií/školou fundamentalistickou, která je velice náchylná na ignorování jevů, které se zdají být nepodstatné ve srovnání s požadovaným cílem - ale snadno mohou nabýt obrovského významu. Má tedy naprosto nedostatečný potenciál pro kompromis, je příliš tvrdý a agresivní ve smyslu razantního narušování optimálních struktur.

Problém je totiž s nepředpověditelnými externalitami. Dám příklad: každý rok zemře na nemoc Hatlapatla n% populace. Vy, jako kolektivistický utilitarista ("účel světí prostředky" a účelem je "snížit úmrtnost populace") naplánujete zlepšení - povinné očkování proti nemoci Hatlapatla. Jenže nevíte, že 50% populace je na vakcínu alergických a po aplikaci zemřou. Co uděláte, jakmile to zjistíte?
Jako utilitarista můžete samozřejmě chladně kalkulovat s tím, jestli "se" (trpný rod) společnosti (kolektivu) "vyplatí" zavraždit 50% lidí, resp. pro jakou hodnotu "n" "se" to "vyplatí".
Jako individualista ale řeknete, že nikdo nemá právo takto rozhodovat o životech ostatních.

Čímž se dostáváme k základnímu kameni tohoto střetu: jako kolektivista si nárokujete naprosté vlastnictví všech ostatních lidí. Považujete je za svůj majetek. A v tom je základ sporu mezi individualisty (jako jsou Svobodní) a kolektivisty (jako jsou Keyneseáni apod.)

Jako kolektivista se můžete přinejlepším pokoušet "páchat dobro" (viz http://pavelkolar.blog.idnes.cz/c/89666/); nikdy ale nedosáhnete takové efektivity, jako stamiliony jedinců samostatně vyhodnodujících, co je pro ně dobré - protože nikdy nebudete disponovat všemi informacemi z celé populace, nikdy nebudete znát jejich preference a i kdybyste to znal, nikdy nebudete schopen to vyhodnotit. Jak říká Rothbard:
"Statistika, jak bylo uvedeno, je zkrátka očima a ušima všech intervencionistů: socialistického reformátora, politika či státního úředníka. Zbavením je jejich očí a uší, zničením těchto pro ně životně důležitých zdrojů poznání, bude veškeré nebezpečí státní intervence téměř zcela odstraněno."

Kolektivista se tedy snaží centrálně naplánovat nenaplánovatelné, vnutit lidem (jež považuje za svůj majetek) svou vůli - a tím na sebe bere obrovskou odpovědnost. Cituji generálního tajemníka ÚV KSČ (který byl pravicovější, než leckterý dnešní "pravicový" politik):
"Tedy víceméně jsme za všechno jakoby odpovědni. Neni chleba, co dělá vláda, jaktože neni chleba, co dělá strana, jak to řídí, že nejezdí chleba. Ptá se někdo v kapitalismu na takovouto otázku? Vůbec ne, vůbec ho nenapadne spojovat svojí vládu, že pekař neuměl ... neupek chleba. Kritizujou pekaře, kterej neupek ten chleba a nejdou k němu podruhý, řekněme. My třeba takovou možnost ne vždy máme, to je pravda, ale tím je ta naše pozice složitá, že my jsme zodpovědní za tu ekonomiku. Zatímco na západě za tu ekonomiku odpovědni ti vlastníci, ty kapitalisté a ty jí řídí a dělají jak jim to vyhovuje."

Mimochodem, doporučuji přečíst základní knihu libertariánů-minarchistů - to jest "Zákon" od F.BastiataZpět na ostatní články

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.