cover72>úvahy>..A kdo se mnou nesouhlasí, je rasista! 


Nálepky

Psychologie války

Vznik nacionalismu

Zakazovači a bazény

Lovci čarodějnic

PR manipulátory

Nulová tolerance?

Plíživost totalit

Definice pravice&levic

Nebezpečné věci

Demokratičtí pokrytci

Negativa facebooku

Iluze racionality

Duševní vlastnictví

Znalci správna

Základní principy

Robinhoodismus

Škodí internet?

Zákaz hotovosti

Hnus kolektivismu

Zelené vraždění

Nevoluce

Až se k nám právo...

Socialní inženýři

Kolektivní rasismus

Nebezpečí aktivismu

Letní čas? Zlo.

Mlácení rasismem

Neviditelná ruka trhu

Licence Creative Commons

..A kdo se mnou nesouhlasí, je rasista!

16. 08. 2010
(Pro server DFENS-cz.com jsem napsal článek, vystihující můj dlouhodobý postoj k takzvané antidiskriminační agendě a multikulturalismu. Soudím totiž, že tyto modernistické postoje nejsou spravedlivé - propagují a podporují rasismus a utlačování jedněch na úkor druhých, jen s opačnou polaritou než historicky zprofanované aktivity obdobného ražení. Zde je po dvou letech částečně revidovaná verze - posuďte sami, nakolik je výstižná...)

Nedávno se v novinkách na tomto serveru objevil vskutku inspirativní článek pseudo-evangelíka Bárty, nadšeně schvalovaný aktivistkou Tydlitátovou. Tito multikulturní aktivisté v něm obviňují z neonacismu prezidentova libertariánského poradce Jakla, přičemž skutkovou podstatu neonacismu Bárta a Tydlitátová nacházejí v nošení hnědé bundy, hlavně pak ale v účasti na akci iniciativy D.O.S.T., která se oběma multikulturalistům hrubě nelíbí. A protože kdokoli se Bártovi, Tydlitátové a jim podobným nelíbí je rasista, je rasista nutně i Jakl. Nebo ne?

Multikulturní ideologové velmi rádi operují se slovy "rasismus" a "diskriminace", kterými mlátí lidi přes hlavu. Znamenají ale ona slova to, co pod nimi prezentují multikulturalisté? Obávám se, že čeština na to má jiný názor. A protože jazyk samotný se z rasismu obviňuje docela těžko, nechme promluvit Slovník.

"Diskriminace", z latinského 'discriminatus', znamená v doslovném překladu do češtiny "rozlišování", odlišování, rozdělení. Diskriminujeme tedy všichni - ráno diskriminujete mezi tím, zda pojedete autem, auto-busem či vrtulníkem; odpoledne pak v jídelně diskriminujete mezi řízkem a dietním salátem. A ano, pan Bárta a paní Tydlitátová diskriminují také - prokazatelně např. mezi tím, zda budou publikovat na internetu či v Mladé Frontě.
Samotná "diskriminace" je tedy neškodná - de facto je základním stavebním prvkem pro "rozhodování se", kteréžto činnosti se denně (navzdory snaze sociálních inženýrů, kteří by rádi rozhodovali za všechny ostatní) dopouští přes čtyři miliardy lidí.

Pokud ale diskriminace není špatná sama o sobě, jak ji mohou multikulturalisté omlacovat ostatním o hlavy? Odpověď je nasnadě: média mají na mysli jeden konkrétní příklad diskriminace - přesněji řečeno diskriminaci mezi rasami. Rasista je ten, kdo se chová či chce chovat příslušníku rasy "A" jinak, než k příslušníku rasy "B". Pokud tedy média vystihují rasismus brutálně nepřesným termínem: "diskriminace", mají tím ve skutečnosti na mysli "rasovou diskriminaci", což je také jediný skutečný význam slova "rasismus". Je ale možné vyžadovat po občanu, aby se ke všem - od bezdomovce až po miliardáře - choval stejně? Nikoli, protože mezilidské vztahy jsou na bázi dobrovolnosti. Stejnost přístupu je tedy možné vyžadovat jen ve vztahu nedobrovolném, což jsou vztahy mezi občanem a státem. Stát musí každému měřit stejně, protože ti, kterým by stejně neměřil, ho ze svých životů nemohou odstranit, nebavit se s ním, ignorovat jej. To ještě rozeberu dále.

Z hlediska zákona je rasová diskriminace naprosto nepřípustná: pokud někdo páchá zlo, měl by být trestán podle zákona - a ten rasu zvažovat nemusí a nemá, protože by se "měřením dvojím metrem" dopouštěl nespravedlnosti; pokud lidé z nějaké sociální či geograficky vymezené skupiny statisticky páchají více trestných činů a tím pádem představují zvýšené riziko, dá se na to reflektovat v osobní rovině a při styku s nimi dbát zvýšené opatrnosti, leč z hlediska spravedlnosti je opět nepřípustné někoho trestat jen za příslušnost k jakési skupině. Nulová rasová diskriminace tedy znamená, že zákony platí pro všechny stejně a rasa je v zacházení státu s jedincem naprosto ignorována. To je přeci pěkný cíl. Ale počkat - copak toto chtějí jen multikulturalisté? Vždyť jedním z deklarovaných cílů konzervativců vč. iniciativy D.O.S.T., která byla paní Tydlitátovou označena jako "neonacistická", je právě rovnost lidí před zákonem [»Poté se průvod vydal za skandování hesel (...) „Rovná práva“ (...)«]
Logicky vzato, pokud
1) nulová rasová diskriminace znamená rovnost lidí před zákony a zároveň
2) multikulturalisté označují sami sebe za bojovníky proti rasové diskriminaci a zároveň
3) iniciativa D.O.S.T. bojuje za bod (1),

jsou cíle Bárty, Tydlitátové i D.O.S.T. naprosto shodné: konec rasismu v této zemi. Ale vzhledem k tomu, že Bárta přesto označil D.O.S.T. za "nacisty" a Tydlitátová nadšeně přizvukuje, musí být ve výše uvedené konstrukci nějaký rozpor. A kdepak se nachází? V bodě (2).

Multikulturalisté totiž nebojují proti rasismu. Oni naopak rasismus podporují. Že se vám to zdá v rozporu s jejich deklarovanými cíli? Že vám to připadá jako nesmysl, protože "Tydlitátová přece proti rasismu bojuje"? Máte částečně pravdu. Multikulturalisté opravdu bojují proti rasismu - napůl.
Zatímco konzervativci, libertariáni v čele se Svobodnými a nestranní lidé vůbec říkají, že:
"nerovnost před zákonem na základě rasy je vždy špatné",
multikulturalisté a neomarxisté, jež pasovali sami sebe za "bojovníky proti rasismu" oproti tomu říkají, že:
"nerovnost před zákonem na základě rasy je někdy špatné."
Ono "někdy" by pak šlo definovat nějak takto: pokud z oné diskriminace vyjde jako poškozená strana příslušník ne-bílé rasy, je to špatně. (Totéž ale říká i D.O.S.T. a Jakl). Stěžejní je druhá část: "pokud z oné diskriminace vyjde jako poškozená strana příslušník bílé rasy, je to dobře". Že je to do očí bijící nespravedlnost? Že je to nezpochybnitelně rasismus? No jistě.
Že něco takového přece multikulturalisté neříkají? Ale kdež. Jen to neříkají tak srozumitelně. Výrok chválící nerovnost před zákonem vůči jedné rase nese název pozitivní diskriminace.
Polopaticky řečeno - pokud "(rasová) diskriminace" je "rasismus", "pozitivní (rasová) diskriminace" znamená česky "dobrý rasismus".
To by ale znamenalo...?

Ano. Každý, kdo podporuje "pozitivní (rasovou) diskriminaci" je tím nevyhnutelně rasista.
Zdeněk Bárta je rasista.
Věra Tydlitátová je rasistka.
Ondřej Liška je rasista.
Michalek Kocáb je rasista.
A ministerstvo pro práva menšin je, de facto, ministerstvo pro podporu rasismu.

Jediný rozdíl mezi multikulturalisty a neonacisty je v tom, že multikulturalisté bojují za práva nároky rasy snědé nebo obecně ne-bílé na úkor rasy bílé, zatímco neonacisté bojují za nároky rasy bílé na úkor rasy snědé či obecně ne-bílé.
Neonacisté jsou úplně stejní rasisté, jako multikulturalisté - jen mají obrácený směr vektoru. Obojí je však stejně špatné.
Z hlediska nestranné spravedlnosti je správné v zákoně nerozlišovat mezi rasami vůbec. Jak jsme si též vysvětlili nahoře, zákon vůbec nesmí operovat s rasami, protože se tím stává inherentně rasistickým a nespravedlivým.
Co ale potom "antidiskriminační agenda" a

antidiskriminační zákon?

Jak jsem již napsal výše, diskriminace znamená rozlišování. Rozlišování je nutnou podmínkou pro svobodnou volbu: pokud nevíte, mezi čím se rozhodujete, nemůžete se svobodně a efektivně rozhodnout. "Anti-diskriminační zákon", jak plyne již z názvu, se snaží lidem násilím zakázat rozlišování.
Je to možné? Dá se lidem zakázat, aby vnímali rozdíly a aby rozlišovali mezi tím, co vidí? Samozřejmě, že ne. Dá se jim ale zakázat, aby takto viděné rozdíly reflektovali. Antidiskriminační zákon tak zakazuje svobodnou volbu.

Čímž se dostáváme k zásadní etické otázce: smí a pokud ano, kdy smí být potlačena svobodná volba člověka? Všichni slušní lidé se snad shodnou kupříkladu na tom, že vraždit jiné lidi je zlé a nikdo na to nemá právo. Stejně tak se ale shodnou i na tom, že je zlé svobodnému člověku zakazovat, aby si vybral mezi nošením bílé a modré košile, pakliže má obě k dispozici. Mám tedy za to, že "svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého" - a hranice mezi těmito svobodami leží tam, kde jsou narušena práva a život onoho "druhého" akcí, kterou "jeden" proaktivně vnutí "druhému" něco, co si tento nepřál.

Jak je tomu potom třeba s přijímacím pohovorem? Má mít zaměstnavatel svobodu si vybrat svého zaměstnance, kterého bude platit a se kterým bude svázán smluvními a zákonnými svazky a povinnostmi? Nepochybně: zaměstnanec nemá žádný nárok, aby ho ten který zaměstnavatel přijal. Nevzniká mu tím totiž žádná škoda: tím, že ho zaměstnavatel nepřijme na tom není o nic hůře, než kdyby žádné přijímací řízení nevypsal. Tím, že si nějakého kandidáta zaměstnavatel nevybere se proti němu nedopouští žádné proaktivní akce - naopak je pasivní. Aktivní je jen vůči tomu kandidátu, kterého si vybere. Všechny strany mají svobodu: zaměstnavatel má právo a svobodu nabízet místo; přijatý kandidát má právo a svobodu jej přijmout či odmítnout; nepřijatý kandidát má právo a svobodu to zkusit jinde. Pokud by si kterákoli ze strany začala nárokovat některou ze svobod ostatních stran, snažila by se o otroctví. (Důležitá poznámka: toto platí jen v soukromo-právních vztazích, kde s obě strany mohou vybrat s kým se dohodnou. Ve vztahu ke státu je samozřejmě anti-diskriminační agenda na místě, protože jelikož si nikdo nemůže vybrat, jestli se se státem bude nebo nebude bavit, stát musí na všechny nahlížet stejně).

Použijme teď pro názornost přirovnání: řekněme, že si mladík z mnoha dívek vyhlédne tu svou vyvolenou a začne se ucházet o její přízeň. Má svobodu jí nabídnout vztah - a dívka má svobodu jej přijmout nebo odmítnout. Pokud by jí vztah vnucoval, bylo by to špatně. Ale všechno jde pohádkově, vysněná dívka souhlasila -- a v tom, jaké to zauzlení! Vynořila se jakási osoba a začala se vnucovat: mladík musí chodit s ní; nemá právo si vybrat, s kým bude chodit, protože si svou milou vybral na základě znaků, které nesmí vyhodnocovat - mezi kterými nesmí rozlišovat. Třeba na základě barvy očí či vlasů.
Kdo by takovou zhrzenou a navíc drzou uchazečku vyslyšel? Nemá nárok - dobrovolný vztah je dobrovolný vztah.
Princip je ale přeci ten samý i u firem: jsou zde tři soukromé, svéprávné a samostatné subjekty: Přesně to ale "antidiskriminační zákon" dělá: nejen že je rasistický, protože s rasami operuje (a rasismus je zlo) - navíc umožňuje jedněm si nárokovat pobyt a peníze na druhých, kteří přitom nemají žádnou morální povinnost jim je poskytnout.

Antidiskriminační zákon tedy kodifikuje rasismus, narušuje svobodu a umožňuje jedněm beztrestně de facto olupovat či zotročovat druhé. Rasismus je tam nejen v tom, že s rasami operuje: je tam i z inherentní podstaty "antidiskriminační" legislativy; pro to, co persekuuje. "Antidiskriminační zákon" říká, že se neúspěšní žadatelé o práci či službu mají využít odlišnosti své rasy, aby dosáhli svého. Odmítli vás ubytovat v luxusním hotelu proto, že na sobě nemáte společenský oděv, nýbrž montérky? Zažalujte je z rasismu - ve skutečnosti vás určitě neubytovali kvůli rase. Že to není pravda? Že se to nedá dokázat? No a co.
Může ale takto onen hotel zažalovat heterosexuální mužský příslušník "bílé rasy", který se tam vydal v montérkách? Opravdu ne, to by se mu každý vysmál - majorita přece nemůže diskriminovat majoritu. To ovšem znamená, že tzv. "antidiskriminační zákon" opět přináší "pozitivní (rasovou) diskriminaci" - tedy že "antidiskriminační zákon" rasismus podporuje; zase však jen jedním směrem.
Krom toho zákon přináší nerovnost před zákonem: některé rasy si mohou zákonem vynutit služby, ale jiné ne.
Socialisté totiž, jako vždy, ignorují ten aspekt, že zákon může být spravedlivý a "měřit všem stejným metrem" jen tehdy, když ke všem přistupuje stejně a nesnaží se jedněm "pomáhat" na úkor druhých. Pro lepší pochopení této problematiky odkazuji na útlou knížku "Zákon" od F. Bastiata, kterou by měl povinně číst každý zákonodárce (viz odkazy na konci článku).

Důsledky "dobrého rasismu"

Co na tyto myšlenky říkají sami Rómové? Paradoxně v obecné rovině souhlasí nikoli se samozvanými multikulturními "bojovníky proti rasismu", ale se mnou. Jejich "kmenoví vůdci" říkají, že nechtějí extra výhody - chtějí rovné zacházení; jinými slovy, "nulovou rasovou diskriminaci". Multikulturalisté jim tedy poskytují medvědí službu: tím, že se k nim sami chovají rasisticky, jim znemožňuji normální začlenění do společnosti a tím, že otevřeně podporují rasismus jedním směrem a odsuzují rasismus směrem druhým proti nim štvou "neutrální" lidi, kteří nejsou schopni rozlišovat mezi příslušníky romského etnika a "romskými aktivisty" (omlouvám se za sprosté slovo "aktivista"). Konkrétní příklad - pokud "neutrální člověk" vidí, že Kocáb přijede ve jménu "Ministerstva pro podporu rasismu" do Janova a tam předá statisíce z jeho daní "romským aktivistům" a mafiánům (přesněji řečeno usvědčenému a trestanému vrahu a nynějšímu šéfovi janovských lichvářů, člověku jenž prokazatelně korumpuje tamní policii a porušuje zákony), rozhodně to nevylepší jeho vztah k tamní romské populaci.
A pokud je onen "neutrální" člověk přízemnější, nedovede naneštěstí rozlišit aktivisty, multikulti rasisty a kriminálníky od obyčejných lidí a jeho zloba nad zhlédnutým legálním loupením (jak by to označil Bastiat) se přenese přímo na romské obyvatele Janova [tato věta se týká dotací DiskriMini, nikoli každodenních zkušeností obyvatel Janova]. Proto medvědí služba - multikulti rasisté svými skutky přímo nahánějí jednodušší jedince do náručí Vandasově DSSS (sám jsem to měl bohužel několikrát příležitost pozorovat). Možná to multikulti-rasisté dělají z čiré stupidity a elementární neschopnosti vidět důsledky svých skutků (dohlédnout dál do budoucnosti, než za dnešní oběd) - do této skupiny počítám "pachatele dobra"* Kocába. Jiní ale tuto medvědí službu páchají úmyslně - protože čím více nacistů bude, tím více moci nad občany dostanou multikulti-rasističtí neomarxisté na "boj proti nim". A o to tu jde.

Podle sledování a výpočtů MVČR a BIS je v této zemi méně než 9000 neonacistů - a toto číslo zahrnuje i neoficiální sympatizanty!
Neonacisté představují méně, než 0,09% obyvatel - to prakticky znamená že kdyby chtěli, mohli by nácky v otevřeném boji zlikvidovat samotní čtenáři serveru D-FENS a početně by to zvládli. Voliči ne-rasistické strany Svobodných by neonacisty převálcovali levou zadní. Neonacisté v tomto počtu prostě nepředstavují hrozbu - a lidé to, navzdory mediální masáži, vidí.
Z čeho tedy média vyvolávají obavy? Z růstu množství neonacistů. Členů Národně Socialistické Strany Práce bylo také nejdřív jen pár - a kam to dotáhli po svém rozšíření. Pokud ale počty neonacistů nerostou, protože lidé nejsou dostatečně blbí aby se přidali k nim, co s tím? Pak se nedá vyhrožovat.
Pak se nedá dostatečně účinně vyvolávat strach, jejž je zdaleka nejúčinnějším prostředkem řízení mas.
Co je tedy zapotřebí multikulti-rasistům pro zajištění více moci do jejich rukou? Zvýšit počet sympatizantů neonacismu. Alespoň opticky. Takže proto ona mediální masáž, dělající reklamu každé akci nácků

Jak říkal už starobiblický král Šalomoun, "nic nového pod sluncem". Historie se prostě stále opakuje - a jestliže se ve 30. a 40. letech mezi sebou prali nacisté (nacionální socialisté) a komunisté (internacionální socialisté), dnes mezi sebou takto bojují neonacisté (rasisté nesnášející ne-bílou rasu) a neomarxisté frankfurtské školy (rasisté nesnášející bílou rasu). Tak jako tehdy, i nyní měly obě strany stejné metody, principy a ve výsledku stejné cíle - jen jiné cílové skupiny; byly si navzájem konkurencí. A jako tehdy, tak i nyní vyhrává drtivou početní převahou marxismus. Nezbývá než doufat, že se mezi sebou neonacisté a multikulti-rasističtí neomarxisaté vyřežou v mediální "třetí světové válce" a normální lidi, kteří nevyznávají rasismus ani jedním směrem to nezasáhne.

Bohužel to tak zatím nevypadá, protože multikulti-rasisté mají jednu mocnou zbraň: "argumentaci" ad hominem s mediální palebnou podporou - oblíbená to zbraň pana Halíka. Pokud nedokáží nad někým vyhrát argumenty, označí ho za rasistu či fašistu - a tím to hasne. S rasisty se nikdo nebaví. Nuže, bojujme proti všem rasistům z levé části spektra (neomarxistům i neonacistům) stejnými prostředky: po pravdě je označujme za rasisty. Vmeťme jim to do tváře ještě dříve, než se tak pokusí (lživě) vypořádat s námi, ne-rasisty. A trpělivě vysvětlujme neutrálním lidem významy slov "diskriminace" a "rasismus".

Mimochodem, kdokoli se mnou nesouhlasí je rasista. Že ano, pane Bárto.

Dokreslení problematiky

Pár dobrých odkazů:

Přílepek - na článek p. Bárty reagoval i bloger Prokop. Dovolil jsem si tedy v reakci na něj do jeho článku dosadit pár jiných slov (kurzivou)a to tak aby - pokud toto bude číst - pochopil, že neonacisté a Bárta se liší jen směrem vektoru, nikoli jeho velikostí:
"Nejsem zvědavej na to, aby mi někdo vykládal, že je víc než já, protože není bílej, katolík, heterosexuální nebo nevím co ještě. Vadí mi vše, co automaticky uděluje lidem nálepky bez toho, aby se s lidmi zacházelo individuálně – ty jsi dobrý člověk a ty ne. Toto je spolek nacistů s diktátorskými sklony, spolek neukojených ambiciózních rasistů. Pořád ty samí experti – válet se po kanclech neziskovek a spisovat plány na převýchovu populace, posmívat se prezidentu a chtít po jiných, aby vám věřily kecy o toleranci."
Dále bych mu rád vzkázal, že někdo, kdo zamítne celou petici kvůli účasti jednoho člověka je v mých očích pako. Pak je totiž snadné petice zničit - stačí, když se pod každou podepíše někdo, kdo autoru nesedne. Chartu 77 podepsal nejeden agent STB - a přesto nevidím, že by se od ní Prokop distancoval.
Vidění světa optikou "kdokoli na 100% nesouhlasí s 'pozitivní diskriminací' (viz výše) homosexuálů je fašista" také není příliš hezké. Už proto, že křivá obvinění považuji za jednu z nejhorších nespravedlností.


Poznámka pro multikulturní rasisty čtoucí tento článek: na pokusy mě obvinit z rasismu či neonacismu můžete rovnou zapomenout, protože mám čistý kádrový profil (za znovuobjevení se skutkové podstaty tohoto pojmu pouhých 20 let po "revoluci" vám také "děkuji"). Spolupracuji s ICEJ, mám židovské přátele a na fórech často hájím Izrael proti nespravedlivým nařčením, v dětství jsem chodil do stejného komunitního centra s romy (a byl jsem jimi, jednou i svou vinou, "kulturně obohacen") a nikdy jsem se neúčastnil pochodu proti homosexuálům. Budete si muset zkonstruovat něco záludnějšího.. A nebo pochopit, že nutně neplatí ono trapné "kdo není se mnou, je proti mě". Ale to od vás nemohu očekávat..


Šíření tohoto článku je volně povoleno s tím, že:

Zpět na ostatní články

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.