cover72>úvahy>Neviditelná ruka trhu vs. SocKapitalismus: 0-1 


Nálepky

Psychologie války

Vznik nacionalismu

Zakazovači a bazény

Lovci čarodějnic

PR manipulátory

Nulová tolerance?

Plíživost totalit

Definice pravice&levic

Nebezpečné věci

Demokratičtí pokrytci

Negativa facebooku

Iluze racionality

Duševní vlastnictví

Znalci správna

Základní principy

Robinhoodismus

Škodí internet?

Zákaz hotovosti

Hnus kolektivismu

Zelené vraždění

Nevoluce

Až se k nám právo...

Socialní inženýři

Kolektivní rasismus

Nebezpečí aktivismu

Letní čas? Zlo.

Mlácení rasismem

Neviditelná ruka trhu

Licence Creative Commons

Neviditelná ruka trhu vs. SocKapitalismus: 0-1

12. 08. 2010
Tento příspěvek vznikl jako reakce na články z posledního PDF vydání "Konzervativních Listů"; přímo ze své podstaty se ale týká i oblíbených diskusí českých iDnesových socialistů na téma "neviditelná ruka trhu nefunguje". No, ona by fungovala - kdyby jí stát nespoutával. Ale o tom až dále..
Textík je psán formou otevřeného dopisu, resp. polemiky s autory.


Dále si stěžujete na nekvalitní práce. Silnice se křiví, výrobky vydrží pět let, domy padají a regulace tomu jako na potvoru nepomáhají. To ten zlý trh - moc velká svoboda - je třeba utáhnout šrouby. Nuže, pánové ráčí prominout, ale opět nemohu souhlasit. Příčinou nekvalitní výroby v našem prostředí není "volná ruka trhu", ale naopak její nedostatek: ekonomický systém, zvaný "sockapitalismus"; propojení koncernů s politiky.
Před dvěma sty lety se sice žádné dálnice nestavěly, ale lidé kupovali spoustu jiných produktů. Lampy, boty, šaty, nábytek, koně.. Žádné regulace tehdy neexistovaly - nebyla žádná EU, aby diktovala jediné správné rozměry bot a původ kůže na nich. Tehdy působila jen ona tolik nenáviděná "neviditelná ruka trhu". Jak se projevovala? Inu, jednoduše:
Výrobci neměli moc, zato měli konkurenci.
A v tom je vlastně řečeno všechno. Kdyby tehdy švec začal vyrábět křápy, které se za pár týdnů rozpadnou - "trh" by se o něj postaral: zprávy o "kvalitě" jeho výrobků by se rozkřikly a protože - navzdory dojmu sociálních inženýrů - lidé disponují samostatným rozumem, nikdo by si už křáp nekoupil. Nebo byste si koupili botu, která se vám rozpadne, když můžete za stejnou cenu koupit takovou, která se nerozpadne? No vidíte. A tak to fungovalo se vším - od bot přes meče, stavitelství, úklidu až po potravinářský "průmysl". Pro ilustraci stačí povídka "Jak si pan Vorel vykouřil pěnovku" od J. Nerudy*.
"Trh" totiž není ničím jiným, než nákupy a prodeji lidí. A ona "neviditelná ruka trhu" není nic jiného, než rozhodování lidí o tom, co si koupí a co ne. Kdokoli tedy popírá "neviditelnou ruku trhu", zároveň tedy popírá i schopnost občanů samostatně myslet a správně se rozhodovat bez toho, aby byla přítomna vůle vševědoucího, nadlidského Zákonodárce - to jen tak mimochodem.
Kde a čím se tedy kvalita výrobků, resp. zpětná vazba trhu pokazila? Pokazila se to propojením na politiky - a socialismem, resp. falešným pseudo-humanismem. Tedy popořadě, nejprve napojení na politiky. Jak se podniky zvětšovaly a rostlo množství finančních prostředků jimiž disponovaly, objevila se i korupce. Ultimátní míry toto dosáhlo v minulém století u gigantických koncernů na západě. Pokud máte dost peněz a tím politického vlivu, proč se obtěžovat s trhem? Když na volném trhu vyrábíte šunty, lidé půjdou ke konkurenci. Ale pokud není volný trh, můžete... Konkurenci zakázat. Zákonem.
"To přece není možné", slyším vás říkat. "Zákony spotřebitele chrání".
Nuže, tři příklady z poslední doby dokazují opak.
1) Automobilky měly moc aut, která nikdo nechtěl kupovat. Lidé měli dost starších, která si mezi sebou prodávali levněji. Co s tím? Zakázat prodej starších aut. Jinak řečeno, zakázat obtížnou konkurenci. Čím se to zdůvodní? Ekologií - a bezpečností (lidé nejsou svéprávní a kupují nebezpečná auta, i když je ve skutečnosti nechtějí - jen o tom zatím neví. To nevadí, politik jim to vysvětlí). Vznikla tedy tzv. "ekodaň" (jinak také "Bursíkovné") - a hle, Favorit byl najednou naprosto neprodejný. Fordům se zvedla cena o 20%. Jů, jaký to zázrak: saturace trhu se najednou zmenšila.
Jen tak. No není to zázrak? (To samo o sobě ale nestačilo, takže ještě vznik zákon, jež zasponzoroval nákup nových aut na úkor kapes občanů a ostatních odvětví průmyslu - "šrotovné")
2) Vyrábíte zboží, do kterého jste vrazili stamiliony, vyrábíte ho jen vy a pár přátel - a přitom ho ti zatracení spotřebitelé zdaleka nekupují tak, jak si vaši manažeři představují. To byly úsporné žárovky/zářivky: lidé kupovali daleko více konvenčních žárovek, než zářivek - sami věděli, kde se jim zářivky vyplatí a kde bude lepší levná žárovka či příjemnější světlo. Fuj, konkurence. Zakázat. A tak si Seimens (preventivní úlitba právníkům kvůli hanobení dobrého jména firmy) a další zašli za Politbyrem - fuj, pardon, chci říct Evropskou Komisí - a prosadili zákaz konkurenčního zboží. Že by to chtělo nějaký důvod? Hm, co by tak jen.. aha, už to mám. Ekologie! Zářivky jsou ekologičtější, než žárovky. Sice je v nich rtuť a přírodě škodí daleko víc, ale co.
3) Představte si, že vrazíte nepředstavitelné prostředky do nové technologie, vyrábíte sotva pár let, ani se vám ještě nevrátily všechny investiční náklady - a konkurence přijde s ještě novější technologií, která přetáhne vaše zákazníky. Investice v háji, akcionáři naštvaní. O čem to mluvím? LCD televizory. Ačkoli je technologie LCD známá už dlouho, byl dost velký problém vyrábět TFT zobrazovací články s přijatelnou mírou zmetkovosti. Barvy a kontrast taky zdaleka nebyly ideální, takže se do zlepšení těchto parametrů nasypaly nepředstavitelné sumy. A najednou přišly plazmové televize: větší kontrast, lepší barvy, řádově větší jas. Jedním slovem - katastrofa. Řešení už určitě tušíte: Evropská Komise se nedávno rozhodla plasmové televize zakázat jako "neekologické". Mají totiž moc velkou spotřebu, a protože jsou podle socialistů zákazníci nesvéprávní idioti, kteří ve skutečnosti netuší co je pro ně dobré, je zapotřebí je vzít za ručičku. Tím zbude na trhu místo jen pro staré, dobré LCD televizory.. A problém se splatností investice bude mít pro změnu konkurence LCDček.
Skvělé.
Je toho víc - a ve všem figuruje anti-demokratická Evropská Komise. Pro případ, že by vám to ušlo - zákony vytváří jen a pouze EuroKomise, EuroParlament je může jen schválit - jako Nejvyšší sovět. EuroPoslanci schvalují na základě toho, jak se jim říká že mají zvedat ruce: hlasovací tempo je několik stovek zákonů za hodinu. Europoslanci nemohou zákony ani rušit, ani měnit - a do EK se zase nedostane nikdo, kdo by ideologicky "nesouhlasil" s tamním klima. Chápete?
Zákony vydávají jen zkorumpovaní socialisté a ti mezi sebe ne-socialisty nepustí. Na to mají zákon.
Proto tedy Soc- (od "socialistický", protože bez regulací a zákonů by to nešlo) -Kapitalismus (protože bez komerčních zájmů by některé zákony nevznikly jakožto nepotřebné). Soc-kapitalismus - a trh zaniká. Lidem se vnutí šmejdy - protože je politici považují za "dobré". Na to je zákon.

A falešný pseudo-humanismus? Znovu si připomeňte Nerudu. Nuže, když obchod pana Vorla s potravinami nevyhovoval hygienickým standardům pražanů, nikdo k němu nechodil a chudák pan Vorel zkrachoval a oběsil se - nikoli kvůli regulacím tří hygienických komisí, ale díky "neviditelné ruce trhu". Dnes už to tak ale není: přišel totiž politik-pseudohumanista a rozčileně začal vyskakovat, že to přece není možné: zlý trh, zlí spotřebitelé zničili bussines pana Vorla a tím ho přivedli na mizinu? No jen se na to podívejte, to by přece nešlo! Obchod pana Vorla je nutno zachránit, už kvůli němu.
Takže pan Politik s dvěma dráby obešel všechny sousedy, vybral od nich daň a část výtěžku (p. Politik si samozřejmě musel nechat režijní náklady - a něco do kapsy) dal panu Vorlovi. Pan Vorel tak nemusel zavřít, protože měl stále na živobytí i provoz.
Možná mu nakonec došlo, v čem je chyba - přestal kouřit dýmku, obchod vyvětral, získal své zákazníky a dostal se do "černých čísel" - a možná ne. Ve druhém případě se z něj stala černá díra na peníze ostatních. Že toto kolem sebe nevidíte? Ale no tak. Kolikrát jste už v novinách četli, že ten či onen podnik dostane od státu dotaci, protože by jinak zkrachoval a tím by přišlo o práci n desítek či stovek lidí? Já mnohokrát. A to je přesně tento princip: namísto aby nefungující podnik zkrachoval a tím uvolnil místo "zdravému", je uměle držen nad vodou pomocí peněz všech ostatních. Problém je, že v takovém systému se množství takových podniků neustále zvětšuje - až nakonec ty fungující, které by přežily i samy o sobě, nedokáží zafinancovat ty nefungující. De facto se jedná o systém socialistických dílen, které generují "práci pro práci" - začal s tím jakýsi francouzský socialista těsně po Francouzské revoluci. Ergo - když slyšíte, že "stát vytvoří n pracovních míst", znamená to jediní: stát buď najme další úředníky, nebo utopí peníze v nemocných provozech. Pokud věčně léčíte symptomy a nikoli příčinu, nakonec pacient zemře. A to platí i pro stát.

Ergo - zlepší se situace tím, že vytvoříte tvrdší zákony; tím, že dáte více pravomoci vládcům? Nikoli. Právě naopak: je historicky mnohonásobně ověřeno úsloví "moc korumpuje". Skutečnou nápravu stavu zjedná trh: chcete kvalitní dálnice? Jednoduše uzavřete kontrakt, že po postavení hradí stavitel všechny opravy ze svého. A ejhle, to se budou stavět kvalitní dálnice: když najednou z cizího krev teče, stavitel si kvalitu ohlídá - aby se vyhnul nákladům na opravy v budoucnu. Místo regulací zavést odpovědnost.


_____________
*V povídce si jistý pan Vorel si zřídil nový obchod s potravinami. Skleněná výloha a vůbec. Než se ale objevili první zákazníci, chvíli to trvalo - a pan Vorel tak zaháněl nudu kouřením dýmky. V důsledku toho se ale obchod zaplnil kouřem - a když přišla první zákaznice, kouř ji odradil. Proto, řečeno dnešní řečí, podala svým známým negativní reference, v důsledku čehož k panu Vorlovi nikdo nakupovat nechodil. Bez zákazníků pan Vorel zkrachoval - a oběsil se. Smutné.Zpět na ostatní články

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.