cover72>úvahy>Zelené vraždění 


Nálepky

Psychologie války

Vznik nacionalismu

Zakazovači a bazény

Lovci čarodějnic

PR manipulátory

Nulová tolerance?

Plíživost totalit

Definice pravice&levic

Nebezpečné věci

Demokratičtí pokrytci

Negativa facebooku

Iluze racionality

Duševní vlastnictví

Znalci správna

Základní principy

Robinhoodismus

Škodí internet?

Zákaz hotovosti

Hnus kolektivismu

Zelené vraždění

Nevoluce

Až se k nám právo...

Socialní inženýři

Kolektivní rasismus

Nebezpečí aktivismu

Letní čas? Zlo.

Mlácení rasismem

Neviditelná ruka trhu

Licence Creative Commons

Zelené vraždění

09. 02. 2011
Aneb "Je environmentalismus pouze jinou formou eugeniky?"
Tento článek má dvě části: důkazovou, která se vztahuje k videu, na které jsem narazil na stránkách reformy.cz a bez jehož shlédnutí je jeho první sekce celkem k ničemu. Podívejte se tedy prosím na něj a až pak pokračujte k důkazům (české titulky se zapínají skrze tlačítko v pravém dolním rohu)
Druhá část článku se pak zabývá radikálním enviromantalismem - Zelení totiž už naprosto nepokrytě hlásají, že je nutno vraždit lidi.

Část první: Eugenika, Rockefeller, UNESCO

Pochyby

Předpokládám, že jste se právě dodívali na ono video a úplně netušíte, co si o tom myslet. Já na tom byl také tak - ačkoli se mi informace o tom, že by zelení chtěli "redukovat počty obyvatel" k sluchu donesly, toto je přeci jen silná káva. Pokud se pak podíváte na autorův blog, zjistíte že se řadí mezi konspirátory s celou jejich ideologií a rétorikou - tedy že věří v umělou destrukci WTC, "New World Order" a další. Na tomto místě se hodí říci, že opravdu nevěřím na řízenou demolici WTC - podle všech mých vědomostí z několika oborů, kterým jsem se věnoval jakožto i podle mých přátel, kteří bezpečnost a politiku studují je řízená demolice nesmysl z mnoha důvodů. Jsem však vždy ochoten připustit reálně vypadající informace, které jsou v protikladu s těmi mými a kriticky je ověřit - a totéž jsem udělal i s tímto videem.
Prostě jsem si vypsal všechna obvinění, resp. teze a jal se je jednu po druhé ověřovat.

Galtonův Institut, Eugenika a Rockefeller

Galtonův institut existuje dodnes a jeho deklarovanými cíli jsou "propagace povědomí o lidské dědičnosti a napomáhání informované debatě o pokrocích v technologii/vědě rozmnožování a antikoncepce. Také publikuje historické studie na vývoj těchto témat. Institut je registrovanou charitou a nevyhledává ani nepropaguje žádné konkrétní aplikace vědeckých poznatků nebo anti/koncepční technologie, jen má za cíl zajistit, aby ti, kteří o nich rozhodují tak činili ve světle všech s tím souvisejících faktů" (citace z jejich oficiálních stránek)

Hm, dobrá, ale jsou to ti mizerní eugenici, o kterých hovoří video? A opravdu je podpořil Dave Rockefeller?

Na stránkách mají i sekci "publikace". Mezi těmi je i kniha "A Century of Mendelism in Human Genetics"* - ve které je zcela nepokrytě napsáno, že právě Rockefeller byl pod přímým vlivem Galtona, zasponzoroval vznik Galtonova institutu (přesně jak říká video) a využil svých konexí k dosazení prvního a posledního rektora fakulty "Sociální Biologie" na Londýnské škole ekonomie a politologie (LSE).

Takže: eugenici prokazatelně byli spřaženi s Rockefellerem, který je sponzoroval; existují dodnes a podle vlastního prohlášení ovlivňují zákonodárce; vydávají publikace na téma rozmnožování, které jsou ale většinou zaměřeny na kontroly porodnosti (např. embryonální vyšetření, kdy matkám tvrdí, že jejich dítě bude postižené a následně je tlačí k umělému přerušení těhotenství, ačkoli je spolehlivost vyšetření jen okolo 50%); dále přímo a natvrdo prohlásili, že boj s CO2 by se měl využít k omezení porodnosti v zemích třetího světa.
V otázce Galtonova Institutu, Rockefellera a jehich spojení s eugenikou tedy video mělo pravdu.

UNESCO

Co se týče UNESCO, prověřil jsem si to a v oné zakládací práci** se o eugenice píše. A zatraceně natvrdo: píše tam, že v ranné fázi evolučního vývoje přirozeným výběrem se člověk vyvíjel a zcela jistě se může vyvíjet i dál promyšlenými eugenickými praktikami. Dále píše přesně toto (překládám):

"V současnosti se zdá, že nepřímým efektem civilizace je dysgenika namísto eugeniky; každopádně se zdá být pravděpodobným, že mrtvá váha genetické hlouposti, fyzické slabosti, mentální nestability a náchylnosti k onemocněním, které už v lidské společnosti existují, bude příliš těžkým břemenem pro dosažení pokroku. Navzdory tomu, že radikální eugenická politika bude zjevně ještě po mnoho let politicky i psychologicky nemyslitelná je důležité, aby Unesco dohlíželo na eugeniku s největší péčí a informovalo veřejnost tak, aby mnoho z toho, co je nyní nemyslitelné bylo v budoucnu přinejmenším myslitelné."

Kromě toho na půdě UNESCO publikoval jistý Hilary Rose, profesor Fyziky (či medicínské etiky) na Greshamově akademii v Londýně (mimochodem autor knihy "Láska, Síla a Vědění: kupředu k feministické proměně vědy", chmm) článek*** o tom, že je nutno se "oprostit od stigmat eugenický minulosti západního světa" (Hitler; násilná sterilizace); dále píše, že dnes se (kvůli onomu stigma) vědci úzkostlivě vyhýbají jakémukoli násilí (eugenickému) vymáhanému vládou a namísto toho razí dobrovolnou "kontrolu porodnosti" a hlavně v té podobě, že těhotným ženám nabízí ono skenování DNA plodu (které propaguje i Galtonův institut a které má ovšem spolehlivost pod 50%, protože musí být prováděno v precizním rozmezí dní od početí - a když není precizně znán den početí, výsledky testů jsou totálně mimo; proto těch 50%) - tedy je to jakási "pseudo-dobrovolná sterilizace/potracení vyhrožováním" ("budeš mít postižené dítě, nech ho zabít"). Velice zajímavé.

Video tedy mělo pravdu i co se spojení UNESCO s eugeniky týče - a to už je opravdu děsivé.

Americen Eugenics Society

Co se týče transformace "Americen Eugenics Society" do Population Institute, nepodařilo se mi to potvrdit - ale rozhodně ani vyvrátit.

Totiž, oficiálním nástupcem AES je mrňavá "Society for the study of Social Biology" hostující své stránky hluboko ve struktuře "University of Southern California"; ta je ale tak malá a podvyživená že skoro vypadá jako proxy/alias organizace; každopádně ale SSB nepokrytě vyznává to nejhorší z Eugeniky nebo dokonce zvrácené a naprosto anti-logické fyziognomie: má v ročence práci "Genetické a evoluční vysvětlení pro spojení mezi kriminálním chováním a počtem sexuálních partnerů" od pánů Kevina M. Beavera, Johna Paul Wrighta a Anthonyho Walshe.

Koncil, o kterém mluví video nicméně existuje a zjevně razí prakticky totéž, co Galtonův institut a SSB: "The Council is also concerned with the reproductive health and well-being of the one billion adolescents in the developing world who are about to enter their reproductive years and whose behavior will shape the future of their countries"; jinak řečeno: nechceme, aby se rozmnožovala nastupující generace adolescentů, k čemuž jim dopomůžeme antikoncepcí a "plánováním rodičovství". Kdyby vám nestačilo tohle, tak tam kopírují eugenické==SocialBiology bláboly o nutnosti zachovat vyvážený stav populace vzhledem k prostředí - jinými slovy, radikální implementaci "trvale udržitelného rozvoje" - tedy to, co vedlo k masovým vraždám Rudých Khmérů.


Část druhá: radikální enviromentalismus & redukce populace

Možná tomu nebudete věřit, ale existuje nemalé množství vědců a intelektuálů, jejichž žebříček hodnot je už tak vychýlený, že považují samotnou existenci lidstva za "problém", který musí být vyřešen. Namísto lidského života kladou na první místo "Planetu Zemi", čímž tak trochu inklinují ke staropohanské představě bohyně Gaiy - ale navenek tvrdí, že takové politiky a názory razí kvůli "trvale udržitelnému rozvoji" (TUR), který je přeci pro dobro všech.

Trvale udržitelný rozvoj... To zní pěkne, že? Tak co je na tom tak špatného?

To, že je TUR z principu nemožný. Planeta, na které žijeme má z principu omezené zdroje - zásoby železné rudy, uranu, ropy ani dalších strategických surovin nejsou nevyčerpatelné; lidstvo se tedy nemůže rozvíjet "do nekonečna". To ideologové Římského Klubu, který s myšlenkou TUR přišel jako první samozřejmě vědí - proto našli "recept" v redukci obyvatel. Jednoduše řečeno, když miliarda lidí vyčerpá zásoby suroviny X za 10 let, 10 lidí vyčerpá tytéž zásoby za miliardu let - a to už je z hlediska časového horizontu lidí doba, která se dá brát za nekonečnou či trvale udržitelnou.

Teorie "Trvale Udržitelného Rozvoje" redukcí populace spočívá v tom, že vyvraždíte dost lidí na to, aby pro ten zbytek vydrželo vše potřebné. Že je to šílené? A nerealizovatelné? Ano a ne. Rudí Khmérové, režim, který v Kambodži vyvraždil asi dva miliony lidí, byl veden studenty odpromujivšími na francouzské Sorbonně - kde se naučili tezím "sociálního inženýrství" (tj. řízení každého ohledu života občanů zeshora; softcore verzi této ideologie zavádí EU na nátlak zelených) a hlavně přišli do styku s výplody Římského Klubu, o kterém ještě bude řeč. Když se pak vrátili do Kambodži, rozhodli se přeměnit zemi na trvale udržitelnou: zakázali motocykly a "špinavé technologie" a naháněli lidi do zemědělství. Jenže k velké frustraci sociálních inženýrů ze Sorbonny to nefungovalo: je zaznamenáno, jak si stěžují, že "když ve městech zakážeme a zabavíme motocykly, za týden už jsou tam zase." Řešení: zakázat ta prohnilá města a všechny nahnat do koncentráků. Trvale udržitelná ekonomika problémy se svobodou řeší.

Myslíte, že se ěco takového mohlo stát v Asii, ale nemůže se tak stát v civilizované Evropě? No, v tom případě jste na omylu. Khmérové vzešli z prostředí komunistických intelektuálů Evropy - a myšlenky těch stále žijí.

Pevně se tedy držte a čtěte následující citáty, pocházející z úst představitelů organizací už léta formujících politiku západní Evropy:

Vyhodnocení

"Redukce obyvatelstva", neboli "zmenšení počtu lidí" se na základě mnoha dobře potvrzených zdrojů zdá být leitmotivem politiky Zelených v západní Evropě. OSN (resp. UNESCO), OPT, všeljaké další nevládní zelené organizace, eugenici (dnes přejmenovaní na "sociální biology"; čím to jen je, že většina "vědních oborů" obsahujících slovo "sociální" usiluje o zotročení lidstva?) - ti všichni jasně deklarují, že chtějí výrazně zmenšit počty obyvatel - a to nejprve kontrolou porodnosti a zmenšováním plodnosti a pokud to nebude stačit, klidně mohou přijít uměle vyvolané hladomory či aktivní likvidace odpůrců (*9*).

Autor videa soudí, že za tím stojí snahy o "New World Order", skupiny jako Bilderberg či Trilaterální Komise. O tom se ale důkazy samozřejmě najít nedají a já jsem k pojmu "New World Order" značně skeptický - jistě, mocní světa mají své zájmy a ano, je zde spousta náhod - ale tvrdit, že jde o celosvětové spiknutí se mi nezdá. Už proto, že "nový světový pořádek" je označení, které může leckdo použít úplně nevinně - řekl to například Bush senior po pádu Berlínské zdi a v kontextu rozpadu SSSR tento termín používají zástupy exponentů NATO; v tom kontextu je termín "NWO" naprosto neškodný a přitom poměrně přesný.

Takže to za sebe vidím takto: nejde o žádné "vyvolené" či konspiraci, jde toliko o ideologické podhoubí narušených hovad, která pod vlivem vadné logiky, nefunkčních extrapolací a inspirace Malthusem, Marxem a tezemi Frankfurtské (sociologické) školy došli k názoru, že "lidstvo je nepřítel" a je třeba ho seshora ovládat a vyhladit. De facto jde jen o prudu z nudy a mesiášský komplex. Takových pitomých tezí je dvanáct do tuctu; rozdíl spočívá jen v tom, že tyhle jsou vidět, protože je hlásají dostatečně exponovaní levicoví intelektuálové (v případě Římského klubu), aktivisté (v případě Optimal Population Trust a podobných) a politici (jako princ chtěl-bych-být-virem-a-vyhladit-svět Charles).

A že to zasahuje jen západní civilizaci? No, to je jednoduché: my jediní máme prosperitu dostatečnou na to, aby se nadpoloviční většina obyvatel zaobírala sociologií, environmentalismem a podobnými úžasnostmi a s nohama u krbu vyznávala, že celá jejich civilizace je ta špatná a měli by se oběsit (tedy ne oni, ale všichni ostatní z té zlé civilizace).

A navíc se, i díky Náboženství Vysoké školy, takové chytré názory šíří jako mor: protože je přece hlásají vysokoškolští profesoři (či - sociální - "vědci") a ti se nikdy nemýlí.

Bilderberg a podobní - to jsou jen důsledky, nikoli příčiny těch trendů. Když se sejde tisíc sociologů-malthusiánů-socInženýrů a zjistí, že mají stejně vyšinuté postoje, založí si spolek, no.
Ale garantuji vám, že kdyby ti politici a aktivisté museli makat, aby uživili rodinu, vytvořili funkční podnik či aby jejich země obstála v konkurenci ostatních, takové kraviny by nikdo neříkal prostě proto, že by na ně neměl čas ani náladu.
P.S.: jeden člověk mi napsal, že tento článek zapáchá antisemitismem, protože zmiňuje "židovského podnikatele" . To je naprostý nesmysl: kromě toho, že mám mezi Židy mnoho přátel a i na netu se dají najít mé posty v diskusích podporující Izrael a jeho postup jsem se nikde v článku nezmínil o "židovství" kterékoli ze zmiňovaných osob - protože to, jestli někdo je či není žid je právě tak relevantní, jako jaká je jeho oblíbená barva či jakou má barvu vlasů - to jest vůbec. Je to nepodstatná informace.

Když jsem se nad tím zpětně zamyslel, došlo mi, že někteří primitivové za činy Rockefellera hledají "židovské spiknutí" - ale to je ze všech hledisek naprostá pitomost: židé se stali bankéři a podnikateli (a v Rusku revolucionáři) ne proto, že by chtělim nýbrž proto, že je tehdejší společnost persekuovala a nedovolila jim dělat cokoli jiného. Kdyby opravdu vládli světu, asi by na sebe těžko nechali pořádat pogromy (vyvražďování), že.

Pokud chce tedy někdo mermomocí ostrakizovat Rockefellera a jemu podobné - a na tomto místě se sluší podotknout, že jsem dalek toho o onom pánovi vyvozovat jakékoli závěry kromě toho, že zřejmě podporoval dost pofidérní organizace - daleko logičtěji by se dalo předpokládat, že je jeho motivací radikální evolucionismus, jak už koneckonců bylo zmíněno ve videu: šlechta a ti boháči, kteří se nevypracovali vlastní dřinou si potřebovali nějak zdůvodnit svůj společensko-ekonomický status - a nejsnazší vysvětlení bylo že nejsou bohatí proto, že by měli štěstí a narodili se do bohaté rodiny, nýbrž proto, že jsou geneticky nadřazení. Což je sice pitomost, ale vysvětlete to pyšnému šlechtici/miliardáři zažranému do evoluce.


Zdroje/Odkazy

Poznámka: některé stránky mizí; od některých mám na několika fyzických úložištích uloženou záložní kopii ve formátu *.mht, kterou mohu na vyžádání zaslat, pokud některý z odkazů selže.Zpět na ostatní články

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.