cover72>úvahy>Křesťanská evoluce? Epic fail 


Nálepky

Psychologie války

Vznik nacionalismu

Zakazovači a bazény

Lovci čarodějnic

PR manipulátory

Nulová tolerance?

Plíživost totalit

Definice pravice&levic

Nebezpečné věci

Demokratičtí pokrytci

Negativa facebooku

Iluze racionality

Duševní vlastnictví

Znalci správna

Základní principy

Robinhoodismus

Škodí internet?

Zákaz hotovosti

Hnus kolektivismu

Zelené vraždění

Nevoluce

Až se k nám právo...

Socialní inženýři

Kolektivní rasismus

Nebezpečí aktivismu

Letní čas? Zlo.

Mlácení rasismem

Neviditelná ruka trhu

Licence Creative Commons

Křesťanská evoluce? Epic fail

01. 01. 2011

Nedávno jsem se opět krátce zamýšlel nad tím, že se papež přidal k podporovatelům evoluční teorie - a vůbec obecně nad tím, že někteří křesťané mírně inklinují ke gnosticismu a věří, že evoluční teorie skutečně proběhla tak, jak je prezentováno jen s tím rozdílem, že ji "nastartoval" Bůh.

Inu, já s tím souhlasit nemohu - a to ze dvou důvodů: jednak stojí celá evoluční teorie na prokazatelně naprosto vadném základě, protože odporuje teorii informace, odporuje empirickému pozorování a odporuje dokonce sama sobě, pročež by dost dobře nemohla proběhnout; druhak - a to je důležitější - jsem se již setkal s důsledky víry v evoluční teorii, které jsou skutečně destruktivní - nebýt evoluční teorie o vývoji druhů, dost možná by nedošlo ani k Holocaustu.

Ale jedno po druhém. Nejprve jsou na řadě

Vědecké problémy evoluční teorie

Pokud se na problematiku podíváte nezaujatě, má evoluční teorie tři vážné "konstrukční chyby".

V prvé řadě odporuje teorii informace. Ta říká, že informace nikdy nevzniká sama od sebe. Pokud chcete postavit letecký motor, musíte vědět jak postavit továrnu na plechy; jak vytvořit žárupevné materiály; jak získat palivo a zapalování a konečně i jak postavit detaily onoho motoru. Ať se to snažíte obejít jakkoli, nikdy není a nebude možné, aby "se" vám náhodou a přírodními procesy postavily všechny potřebné továrny. Dokonce i pokud byste měli na hromadě všechny materiály a součástky, nikdy se vám "sám" neposkládá onen motor: chybí inteligence a síla, která by jej dala dohromady. Chybí stavbyvedoucí.

Takové křídlo ptáka je pak ještě mnohem komplikovanější konstrukce, než letecký motor. Ne snad co do počtu součástek (i když tomu také konkuruje), ale co do biomechanických systémů, synchronizace a aerodynamiky. Vyznavači evoluční teorie tvrdí, že ono křídlo mohlo vzniknout "náhodou" - z entropie, v průběhu milionů let. Že "se" za ony miliony let komponenty poskládaly tak, že vzniklo křídlo. Náhodou.

Jenže jak jsem naznačil výše, to prostě nejde. Kdyby onen letecký motor skládalo dítě z mateřské školky metodou pokus-omyl, pokaždé to sestavilo nějak jinak a zkusilo spustit, ano - potom by na tvrzení evoluční teoretiků něco bylo a navzdory nesmírné nepravděpodobnosti by byl nakonec možná (teoretická matematika k tomu má své výhrady) vyčerpán onen počet možných permutací konstrukce motoru a povedlo by se jej spustit. Jenže tento mechanismus vyžaduje kontrolní prvek - někoho, kdo bude úmyslně ten motor dávat dohromady a zkoušet to pokaždé jinak.

V evoluční teorii ale - kromě materiálů - chybí i tento kontrolní prvek. Není tam nikdo, kdo by motor skládal; není tam nikdo, kdo by ho uměl postavit; není tam nikdo, kdo by vůbec věděl, jak má onen motor vypadat - a není tam dokonce ani nikdo, kdo by věděl, že vůbec chce postavit nějaký letecký motor. Chybí informace - a ta nemůže vzniknout sama, bez inteligence. Přes to vlak nejede.

Ptáci se z plazů nemohli vyvinout náhodou, protože jejich DNA neměla informaci o tom, jak se staví křídlo. Neměla informaci o tom, jak nastavit peříčka a aktivovat svaly, aby byl vytvořen vztlak. Vyznavači evoluční teorie chtějí, abyste jim uvěřili, že se plazům postupně, naprostou náhodou, vytvořila křídla i jejich "řídící software". Ale to je nesmysl: plazi neměli v DNA informaci o stavbě křídla. Neměli úmysl si ho vypěstovat, natož se s ním naučit létat. A tak žili, proplazili se životem - a zemřeli.

Problém přirozeného výběru

Teď odignorujme zákonitost degenerativní mutace (tj. pozorování, že mutace schopnosti organismu zpravidla zhorší, někdy zachová na podobné úrovni, ale nikdy nezlepší) i Teorii informace a připusťme, že by se do DNA onoho plaze nějak dostala informace o části křídla, jak tvrdí vyznavači evoluční teorie. Co by z toho plynulo? Nic. Protože zde není žádný vnější koordinátor, plaz se zárodkem křídla zemře - a s ním zemře i informace o části křídla. I kdybychom nadále porušovali Teorii informace a navzdory pravděpodobnosti nechali onoho plaze, aby onu informaci předal potomkům a jim také narostl zárodek křídla - co z toho? Vznikl by z toho pták?

Ne. Zde si evoluční teorie sama protiřečí - plaz se zárodkem křídla by měl totiž horší šance na přežití, než plazi normální - a tak by podle tvrzení o "přirozeném výběru" nevyhnutelně vymřel. Nikdy by to nedošlo až do stadia, kdy by se mu vyvinula křídla.

Lepší šance na přežití by totiž oproti původnímu živočišnému druhu - plazi - měl až pták s hotovými křídly. Plazi s částečně narostlými křidélky by byli pomalejší, neohrabanější, měli by menší rovnováhu a dost možná by jakožto anomálie byli i vyvrženi ze svých smeček či komunit. Jednoduše řečeno - proti přechodovým stavům se spikla celá příroda.

Podobný problém tkví i v tom, co si uvědomoval už Darwin - v orgánech, neschopných částečné funkce. Taková játra jsou funkční buď naprosto, nebo vůbec. I pokud by evoluce probíhala tak, jak si Darwin myslel, neměla by důvod náhodně vyvíjet játra a postupně je vylepšovat: po miliony let by taková játra byla jen nefunkční, mrtvou vahou. Stejně jako na ně napojené oběhy. Pokud znáte cíl a postup, tak můžete postupně budovat něco, co vám k ničemu není ani dnes, ani za deset let, ale Vaši potomci z toho budou těžit. Jenže to opět vyžaduje cílevědomou inteligenci - náhoda nic takového ani nemá zapotřebí, ani nevypůsobí. Darwin si toho byl plně vědom a prohlásil, že v případě nalezení takových orgánů (pamatujte, úroveň biologie a poznání lidského těla tehdy nebyla ani zdaleka na takové úrovni, jako dnes) jeho teorie nemůže platit. Což ale zastánci evoluční teorie zcela nevědecky ignorují.

Problém přechodových stavů

Teď úplně zrušme Teorii informace, predátory i nutnost cílevědomého vývoje a řekněme, že třeba někdo z venku podstrčil onomu plazi kompletní informaci o stavbě křídla a všech komponent. Ekvivalent - přišel inženýr s partou dělníků a výrobní dokumentací a onomu dítěti z mateřské školky postavil proudový motor a k němu Boeing. A zmizel.

Co by se stalo v reálu? Dítě by možná trefilo do kokpitu, třeba by si i sedlo na správnou sedačku - a? Vzlétlo by? K nahození Boeingu je potřeba zapnout přívod paliva a baterii, natočit APU, zapnout palivové pumpy, zapnout startér, roztočit jádro turbíny, zapnout přívod paliva do motoru a zapalování, totéž udělat s druhým motorem, vypnout zapalování, zapnout generátory, vypnout kontrolky a správně nastavit ještě pár dalších věcí. Pokud kterýkoli krok provedete mimo pořadí či vynecháte, letoun nenastartuje. A vy vybijete baterii, vyplýtváte palivo či "utopíte" a zničíte motor a letoun nikdy nevzlétnete.
S oním plazem-ptákem je to úplně stejné. Ptákoplaz by teď sice měl křídla, ale netušil by, co s nimi. Viděli jste někdy ptáčka, neschopného letu? Pobíhá po zemi a je snadnou kořistí prvního predátora. A stejně tak i ptákoplaz s kompletní informací o stavbě křídla by opět vyhynul (viz předchozí kapitolka).

Vyznavači evoluční teorie toto "řeší" opět vyčerpáním permutací - ptáci se postupně naučili létat metodou pokus-omyl. Jenže - abych tak znova využil příklad s letounem, dítě by možná nakonec náhodou natrefilo na správnou proceduru a nastartovalo motory. Ale předtím by vyplýtvalo baterii a palivo v milionech Boeingů - které by opuštěné stály stranou, jeden vedle druhého.

A až by se dítě snažilo vzlétnout, opět by mělo miliardy smrtících havárií. Opět by někde měly zůstat miliardy roztřískaných vraků Boeingů v různých stádiích vzletu.

Stejně tak i u ptákoplaza by musely existovat miliardy kostřiček "přechodových stavů" - těch ptákoplazů, kteří by byli eliminováni predátory, když bezmocně poskakovali po zemi a křídla jim překážela v tom, aby se ukryli jako "normální" plazi. Těch ptákoplazů, kteří skákali ze stromů bez vědomostí, jak létat - a oním pádem se zabili. Těch ptákoplazů, kteří by měli jen zárodky křídla - ten 1/3 křídla, ten 2/3 křídla - a tak dále. Tyto přechodové stavy nikde nejsou: je jen plaz - a pták. Žádný ptákoplaz není. Vyznavači evoluční teorie na tomto místě vytáhnou jako "přechodové stavy" např. Delfína - ale to není přechodový stav. Je to plně funkční stvoření, které jen vykazuje podobnost s jiným druhem. Není to přechodový stav, je to stav výsledný. Ani když vyškrtnete Teorii informace, evoluční teorie tedy nefunguje - epic fail.

Nejlepší na tom je, že už Darwin si byl plně vědom i tohoto problému - řekl, že pokud se ony přechodové stavy/organismy nenajdou, jeho teorie neplatí. Počítal totiž s tím, že se v budoucnu ony chybějící přechodové stavy/organismy objeví - jenže skutečnost je přesně opačná. Nejen že se chybějící "přechodové organismy" neobjevily - místo toho byla vyvrácena i část toho, co bylo za přechodové organismy považováno v Darwinově době. Třeba člověk - postupem času vědci zjistili, že např. jedna ze slavných koster-přechodových článků nebyla přechodovým článkem, nýbrž člověkem s vážným degenerativním onemocněním. "Vědci" 19. století totiž jednoduše postupovali tak, jako kdyby vědci za 1000 let našli manažera s křivicí, kterému lupiči přerazili nos a prohlásili "hle, je křivé nohy a úchyt pro zoban - našli jsme přechodový článek od ptáka ke člověku!" Jiné kostry pak byly špatně a naprosto nelogicky sestaveny, některé dokonce z kostí pocházejících od různých organismů - tehdejší vědci si totiž přáli najít kostru, která by potvrdila jejich teorie - a tak si je sestavili tak, aby odpovídaly jejich představám. Přání otcem myšlenky.

Stejně tak vědci nedávno zjistili že to, co považovali za předchůdce člověka v evoluční řadě žilo zároveň s ním. Nebyl to předchůdce, byl to příbuzný. Smůla. A podobně to bylo se všemi nálezy. Postupně se ukázaly buď jako podvod, nebo jako chybně sestavené a hlavně chybně analyzované nálezy. Přechodový článek od opice ke člověka prostě neexistuje, stejně jako neexistují přechodové články od plazů ke ptákům či ony stamiliardy kostřiček neúspěšných adeptů vývoje. A tak by se dalo pokračovat.

Takže z vědeckého hlediska - evoluční teorie popírá Teorii informace a tak nikdy nemohla proběhnout tak, jak se učí. I kdyby teorie informace nefungovala, evoluce by tak, jak ji popisuje evoluční teorie, nikdy neproběhla, protože by se o vývojové mezičlánky postarali predátoři a přirozený výběr. A i kdyby nezafungoval přirozený výběr a někdo ony mezičlánky držel v kleci, mezičlánky by poumíraly samy a dovyvinuly si "řídící software" až po miliardách nezdarů a smrtí. Které ovšem prokazatelně nenastaly.

Celá evoluční teorie je tedy očividně jedna velká miskoncepce. Ať se na to díváte z jakékoli strany.

Když nastupujete na MatFyz, děkan má krásný proslov - mimo jiné v něm popisuje metody vědecké práce. Když máte teorii, která funguje, ale pak přestane odpovídat realitě - musíte přijít na to, čím to je. A teorii buď poupravit, nebo doplnit. Ale pokud teorie opravit nejde, protože si po opravách protiřečí a naprosto nevystihuje realitu - musíte teorii opustit a vytvořit novou, která realitě odpovídat bude. To je věda.

Vyznavači evoluční teorie místo toho ignorují jakékoli kolize v jejich teoriích, falšují důkazy a nepřipustí diskusi o ničem, co by jim mohlo ohrozit zavedený obraz světa. Evoluční teorie už pro ně není teorií - stala se pro ně náboženstvím; filosofií, kterou nemohou opustit, protože na ní stojí celý jejich život. Ale to už nemá s vědou co společného.

"Mikroevoluce" versus Darwinova "makroevoluční" teorie

Na tomto místě jistě namítáte, že Darwin ve svém "O původu druhů" přeci popisoval realitu Galapág. Ano, to popisoval. Popisoval evoluční teorii v rámci druhu - přizpůsobení se. Pokud se z Floridy přestěhujete do Murmansku, přizpůsobíte se té zimě - "vznikne" vám tuková vrstva a organismus i imunitní systém se přizpůsobí. Ale potřeboval k tomu informaci navíc? Nikoli - informaci o tom, jak stavět tukovou vrstvu na ochranu před chladem již tělo mělo; jen ji (tolik) nevyužívalo. Oproti tomu křídla vám nenarostou ani za miliardy let, protože tělo jednoduše nemá informaci o tom, jak je postavit. A to je rozdíl mezi tím, co se dnes zve mikroevolucí, a mezi Darwinovou makroevoluční teorií. Darwin pozoroval "mikroevoluci", ale špatně extrapoloval a vyvodil z ní teorii (makro)evoluční. Jak potom ukazuje můj oblíbený vtip z XKCD, s extrapolací se musí opatrně, protože při nesprávném použití z ní vylezou naprosto nesmysly - přesně tak, jako Darwinovi:

Můj koníček: extrapolace. (Počet manželů: 0-1-2-4...) jak vidno z grafu, koncem příštího měsíce budete mít přes 50 manželů. Raději si sežeňte množstevní slevu na svatební dorty.

A ano, nejsem biolog, nýbrž "ajťák". A má být? Chápu, že je dnes 99% západního světa vyznavači náboženství vysoké školy a'lá "o tom, co řekl někdo s titulem z patřičného oboru se nediskutuje" - jenže já jsem nikdy nebyl moc na autority a tak eureolu slávy a titulů vesele ignoruji: pokud je to selským rozumem blbost, tak to přeci nebudu nekriticky přejímat jen proto, že tu blbost hlásá někdo s titulem. I teoretici marxismu-leninismu měli titul - a na nesprávnosti jejich teorií to nic nemění.

Pokud je to selským rozumem blbost, odporuje to vědě - což říkají jiní otitulovaní vědci - a navíc se takzvané důkazy ukazují být nesouvisejícími či neplatnými - něco na tom smrdí, no ni?


Morální důsledky evoluční teorie

Evoluční teorie sice může být vadná, ale to by nebyl problém - po celém světě vznikaly, vznikají a vznikat budou myriády mylných teorií. Pokud je vytvoří skuteční vědci, nakonec zjistí jejich chyby a buď je opraví, nebo teorie zavrhnou; pokud si je budou láskyplně hýčkat i přes jejich neplatnost, je to potom snad problém jich a těch, co si platí jejich výzkum, no ne?

Ano a ne. S drtivou většinou teorií to takto platí; problém ale nastává v okamžiku, kdy se z vědecké (či "vědecké") teorie stane náboženství či filosofie. Jako z "globálního oteplování/ochlazování/změn klimatu", v jehož jménu je masivně omezována svoboda, schvalována genocida a vznikají hladomory.

Problémem evoluční teorie je fakt že hlásá, že se lidé vyvinuli ze zvířat. To v důsledku znamená, že lidé jsou pro evoluční teoretiky jen o něco chytřejší zvířata. A pokud jsou lidé zvířata, nevyhnutelně z toho vyplývají velice negativní postoje/myšlenkové pochody/filosofie.

Evoluční teorie ruší morálku

Nejširší dopad má samotné tvrzení, že je člověk jen "chytřejší zvíře". Pokud je totiž člověk pouhé zvíře, jsou pojmy jako "morálka" či "svědomí" nesmyslné: hluboce věřící Vyznavači evoluční teorie se tedy podívají do říše zvířat na to, jak jsou na tom s těmito pojmy zvířata - a nevyhnutelně dospějí k závěru, že jsou morálka i svědomí umělé lidské konstrukty, které utilitaristicky vznikly pouze a jenom za účelem klidnějšího života ve smečce. Vražda není špatná proto, že by byla špatná z morálního hlediska - a je kriminalizována pouze proto, aby se snížila pravděpodobnost, že budou členové smečky (lidstva) vražděni. Pro evoluční teoretiky neexistuje "dobro" a "zlo"; neexistuje pro ně ani "empatie" ve své klasické formě. Existuje pro ně jen ryzí utilitarismus, resp. pragmatismus: "dobré" je to, co mě osobně zlepší život. Ostatní vem čert.

Morálka tak degeneruje na pravidla zlepšující soužití, zatímco empatie a třeba i pomoc bližnímu v nouzi pouze zvyšují celospolečenskou tendenci pomoci, čímž zvyšuje pravděpodobnost, že bude jednou pomoženo i pomáhajícímu. Stručněji řečeno - pomáhám ne proto, že by to bylo dobré, nýbrž proto, aby jednou někdo pomohl mně. A pocit, že pomáhat je dobré? To je jen "výchova" - zastaralá a nadbytečná filosofie, kterou si lidé obalují a zdůvodňují tento utilitaristický princip. Toto a nic jiného, to je aplikovaná evoluční teorie.

Celé to má jeden háček - či spíše hák: dobré chování je podle aplikované evoluční teorie na místě pouze tehdy, pokud vás někdo vidí a tím pádem pokud oním chováním upravujete celospolečenské klima a tím i své šance.

Když jsem o tomto naposledy diskutoval, pokusil jsem se demonstrovat nutnost morálky na extrémním případě: zeptal jsem se oponenta, zda by tedy klidně znásilnil a zavraždil pěknou slečnu, kdyby to bylo v pustině a nikdo by na to nikdy nepřišel, díky čemuž by se celospolečenské klima (tj. tolerance ke znásilňování a vraždění) nijak nezměnilo v jeho neprospěch.

Odpověď? "Proč ne". Čistě hypoteticky - ale i tak to samo o sobě vypovídá něco děsivého o stavu této společnosti. Nehledě na to, že přesně toto myšlenkové podhoubí pěstuje generaci sociopatů, kteří hypotézu s radostí převedou do praxe.

Toto je ryzí utilitarismus/pragmatismus. Neexistuje dobro; neexistují ohledy na ostatní; neexistuje svědomí.

Existuje pouze to, co mně osobně prospěje. Toto je jediné měřítko aplikované evoluční teorie. Proč? Protože zvířata se chovají pragmaticky a evoluční teorie jasně říká, že lidé jsou zvířata. Říká "poddejme se pudové přirozenosti"; "poddejme se zvířecímu já, kdykoli za to nepřijde trest". Což ve společnosti může vyústit jen v primitivismus, kombinovaný s pokrytectvím, kdy se všichni chovají jako rozmazlené a sobecké děti či adolescenti, kteří jen napovrch vypadají slušně, aby nedostali přes ústa.

Evoluční teorie legitimizuje sobectví a pýchu

Nevyhnutelnou součástí evoluční teorie je, jak je všeobecně známo, "přirozený výběr". Slabí jedinci umírají a přežijí jen ti nejsilnější.

Jak se do lidského života promítá toto? Kdykoli se společnost začne ostře polarizovat; kdykoli dochází ke snižování životní úrovně státu a je potřeba ušetřit, jsou první na ráně oni "slabí jedinci".

Zeptejte se kteréhokoli přesvědčeného evolucionisty, zda by měly být rozeny, zachraňovány a medikamenty drženy při životě postižené děti. Na 90% vám odpovědí bude jednoznačné "ne".

Takový slabý jedinec není ničím prospěšný "společnosti", resp. "smečce" - ale "užírá" její zdroje. Není již lidskou bytostí; jeho život nemá cenu. Je pouze přítěží.

Ideálem takových lidí je v jistém ohledu Sparta - a tamní přístup vám také okamžitě schválí. Ideálem je pro ně společnost, která funguje do jisté míry jako vlčí smečka - draví jedinci uspějí, zatímco pasivní či slabí jsou zadupáni do země a pouze tolerování. A ona míra zvlčilosti? Ta se odvíjí od síly toho kterého jedince.

Pokud se jedná o dvoumetrového, stokilového "vazouna" se zbraňovým arsenálem zvícím lucemburského knížectví a prací se stotisícovým platem, bude v případě "evoluční víry" brojit za co nejzvlčilejší společnost - protože je mu jasné, že právě on je nejsilnější ze všech jedinců v okolí a tudíž má pouze co získat. Takže "důchody? Jen pro socky, co si neumí našetřit. Zrušit, krade mi to z platu. Vodítka na psy? Kdo se neubrání mému rotvajlerovi, zaslouží si skončit v jeho břiše." A tak dále.

Pokud je oproti tomu vyznavačem radikálního utilitarismu/pragmatismu vyzáblý příslušník nižší střední třídy, nebude brojit za "každý za sebe": bude si chtít zachovat ty "non-přirozeně-výběrové" prvky civilizace, které se jemu osobně hodí - třeba důchodový systém a socialistické zdravotnictví. Zato bude brojit proti těm, kteří jsou v žebříčku postaveni níže - resp. přesněji řečeno proti těm, kteří jsou v situacích o jakých si daný evolucionista myslí, že se do nich nikdy nedostane. Takže bude brojit proti státní podpoře postižených dětí; bude brojit proti podpoře v nezaměstnanosti; bude brojit proti jakémukoli omezování rychlosti na dálnicích. Slabí - ti s postiženými dětmi či bez Octavie RS - nemají nárok obtěžovat jeho svými náklady a stesky. "Ať si zajdou na potrat, ale nemohou přeci chtít, aby se postižené dítě dotovalo byť jedinou korunou z mého pojištění. Ať nejezdí na dálnici, když na to nemají."

To vše se ovšem radikálně mění, jakmile se změní potřeby takového jedince. Pokud si "manager-vazoun" zlomí nohu a přijde o své bohatství díky špatné investici, najednou z něj bude horlivý zastánce těch samých důchodů, proti nimž ještě před týdnem brojil, protože mu ubíraly na platu. A bude je chtít co nejvyšší, prozměnu na úkor platů všech ostatních. Stejně tak "pragmatik" v Octavii RS změní názor o 180° a stane se radikálním zastáncem omezování rychlosti a silniční buzerace, jakmile ho jednou vybrzdí rychle jedoucí manažer v mercedesu a "pragmatik" si uvědomí, že jsou na silnici i silnější jedinci, než je on - a že by onen "přirozený výběr" mohl zafungovat i na něj.

Toto chování má jeden společný rys: naprostou sobeckost, resp. egoismus. Těm lidem nejde o to, jak se mají ostatní - jde jim jenom a pouze o to, aby měli oni právě to, co potřebují (byť na úkor ostatních), ale nemuseli přitom vydat ani korunu na to, co potřebují ostatní, ale oni sami z toho nemají žádný přímý prospěch.

Jinak řečeno, jedná se o pýchu, oportunismus, pragmatismus a utilitarismus a'lá "účel světí prostředky" na velmi vysoké úrovni.

Víra v evoluční teorii samozřejmě nevytváří tyto tendence. Ty vycházejí z temných hlubin lidské povahy a existovaly i tisíce let před narozením nějakého Darwina. Evoluční teorie na tom změnila jen to, že teď už pro takové chování existuje zdůvodnění. Sobeckost, bezohlednost a oportunismus byly Darwinovou "vědeckou evolucí" povýšeny na "vědecky" podložené modely správného chování. Evoluční teorie je nevytvořila - evoluční teorie je ospravedlnila.

Evoluční teorie ruší cenu lidského života

Předchozí kapitolka není tak děsivá - inkriminovaným jedincům je tiší svědomí a umožňuje jim se hlasitě domáhat svých požadavků v diskusích.

Skutečné nebezpečí tkví v tom, jak se ke konceptu "přirozeného výběru" staví lidé, posedlí výstavbou lepšího lidstva. Lidé s tzv. mesiášským komplexem.

Ti totiž nevidí ve "slabých" jedincích pouze otravný element, užírající jim z potenciálních zisků. Ti vidí ve slabých jedincích mor, který kazí společnost a omezuje její produktivitu a úžasnost. Je nezpochybnitelně doloženo, že právě z evoluční teorie byla "vědeckým vývojem", vedeným Darwinovým příbuzným Galtonem, vyvozena pseudověda zvaná Eugenika, jež dodnes pokračuje pod označením "sociální biologie". Ve jménu evoluční teorie a pročištění společnosti od slabých byly ve dvacátých a třicátých letech po celém světě včetně USA úplně normální vládní programy, ve které byly ženy ze "sociálně vyloučených rodin" násilně sterilizovány: pokud by přivedly na svět děti do chudé rodiny, kazily by tím plány sociálních inženýrů na bohatou společnost, plnou zdravých a silných jedinců.

Jinak řečeno, z evoluční teorie vykrystalizovala touha přetvořit Evropu a vůbec svět na jednu velkou Spartu.

V Británii se eugenikou zabývali vážení šlechtici, vč. potomků Darwina; v Německu koncept eugeniky a evolučního "přirozeného výběru" adoroval Adolf Hitler - a výsledek se dostavil okamžitě: režim vytvořil mediální kampaň, ve které ukazoval silného jedince - zdravého, mladého a vysokého blonďáka - vezoucího na vozíčku shrbeného, starého mrzáka. Pod tím se skvěl text "vydržování jednoho nevyléčitelně nemocného stojí společenství Německého lidu 60 000 říšských marek". A co následovalo po mediálná masáži? "Aktion T4" - program masového vyvraždění mrzáků (vč. válečných veteránů), mentálně narušených jedinců a chronicky nemocných v plynových komorách. Už ve 30. letech. Sparta s plynovou komorou.

Stejně tak nacistický ideál "árijce" byl zcela postaven na evoluční teorii a přirozeném výběru - "árijci" měli být onou "novou mutací", která "přirozeným výběrem" v podobě dobyvačné války vyhladí všechny "méněcenné druhy" - slabé, nemocné, židy, romy a slovany.

Jinými slovy, eugenici ve vedení státu začali fyzicky realizovat "pročištění společnosti od slabých jedinců". Sobci v diskusích potraty pouze doporučují, aby nemuseli sponzorovat jejich léčbu a život. Eugenici potraty nařizují a násilím provádějí, aby dosáhli svého cíle - společnosti, ve které přežijí pouze ti nejsilnější. A ono sobectví z předchozí kapitoly využívají k tomu, aby na svou stranu přivedly ty, pro které by dostatečnou motivací nebylo "vytvoření Sparty"; ty, kteří by se zdráhali. Ty, kteří by jinak měli ohledy na lidský život.

O eugenice by se dalo popsat několik dalších stránek; pro účely popisu návaznosti na evoluční teorii to ale stačí. Pokud vás téma zaujalo, napsal jsem o něm článek - ve videu, okolo kterého je postaven se dozvíte i o tom, jak a kým byla z evoluční teorie vytvořena eugenika a jak to celé pokračuje dnes.


A co Bůh?

Možná si nyní říkáte, že jsem tedy pěkně nekonsistentní blázen: nevěřím na evoluční teorii na základě vědeckých důkazů (zejména teorie informace), ale zároveň věřím v Boha a stvoření. Vypadá to absurdně, já vím - ale jen dokud si nepřečtete Bibli:

Jan 1:1: Na počátku bylo Slovo. To Slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co jest.

Co říká teorie informace? Že informace nikdy nevzniká sama od sebe; že ji musí vytvořit myslící bytost.

Co říká Bible? Na počátku bylo Slovo. Řecké "logos" má daleko obsáhlejší význam - značí (našimi slovy) informaci; na počátku tedy byla Informace. Na počátku byla kompletní informace; ta nejdokonalejší a nejkomplexnější informační sada, jaká byla, je a bude - a tou byl (je) Bůh, v němž byly ukryty všechny informace potřebné ke vzniku všeho stvoření - on měl u sebe informaci o tom, jak vypadá jádro bakterie. On měl u sebe informaci o tom, jak se staví křídla ptáků. Informaci o tom, jak fungují žábry - a jinou, jak fungují plíce. On všechny tyto informace využil k tomu, aby stvořil všechny druhy - všechny živé organismy na zemi v celé jejich šíři a rozmanitosti.

Bůh-Informace přitom odevždy existoval - nikdy nevznikl, prostě vždycky byl. Stejně tak teorie informace říká, že informace nikdy nevznikne sama od sebe.

Bůh je tedy jediným (pro matematiky: jediným mě známým) vysvětlením původu informačních sad organismů, které neodporuje teorii informace. Bůh a stvoření, to jsou jediné teorie, které neodporují vědě.

Podle Bible člověk není zvíře - je samostatný živočišný druh. Podle Bible člověk nemá být nemilosrdný sobec, ale má milovat Boha ze vší své síly - a jak jen může, má mít rád i ostatní lidi. To naprosto neznamená, že by Bůh schvaloval socialismus či jiné formy násilné solidarity - naopak je zásadovým individualistou, který jen říká lidem, jak se mají chovat správně. Který říká, že "dobro" a "zlo" objektivně existuje - a ne že ne.

Bůh a evoluční teorie tak stojí v příkrém rozporu: evoluční teorie nedává smysl a působí jen nesmírné zlo, zatímco Bůh dává dokonalý smysl (aby také ne, když právě on stvořil přírodní zákony, lidský rozum a tak i všechnu lidskou vědu) a působí jen dobro - včetně toho, že nám nechal svobodnou vůli i k páchání zla, protože opak by byl zlem snad ještě větším.

Jak je tedy snad již více než zřejmé, naprosto odmítám, že by byla makroevoluční teorie v souladu s křesťanstvím.

Je mi líto, ale papež (a Halík) se ve schvalování evoluční teorie mýlí. A to setsakramentsky hodně.Zpět na ostatní články

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Vzkaz autoru

Na článek můžete reagovat použitím následujícího formuláře.
Váš komentář:

Váš e-mail (očekáváte-li reakci z mé strany):

Níže prosím opište dvě zdeformovaná slova z obrázku do rámečku pod nimi.
Jedná se o ochranu proti zasílání spamu, protože počítačoví roboti ona slova nedokáží rozluštit. Pokud je nedokážete rozluštit ani vy, kliknutím na ikonku reproduktoru se vám přehrají.